Omet al contingut

Peuabaix

Avis Legal

D’acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que aquesta web és propietat de Joan Maria de les Heras de Ribot, (d’ara endavant “EL TITULAR”), amb CIF: B55309082, amb domicili a Mas Cal Cucut, 17185 carretera Gi533 km15, 17185 Arrandeterra, Vilobí (Girona); telèfon 630 983 780.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EL TITULAR o a tercers que han autoritzat el seu ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats informatives i promocionals. EL TITULAR autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol ús d’aquests dissenys, imatges o textos ha de citar expressament la seva pertinença a EL TITULAR, qui es reserva el dret d’iniciar les accions legals pertinents per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estiguin actualitzades en tot moment, tot i que no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos al lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les Condicions Generals que, si escau, estableixi EL TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que puguin acordar-se amb els clients.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?