Omet al contingut

Peuabaix

Política de protecció de dades

EL TITULAR es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o a qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per EL TITULAR implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Tingui en compte que malgrat que pugui haver-hi enllaços des del nostre web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privadesa no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals el web estigui redirigit. EL TITULAR no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta cap responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament EL TITULAR. Les nostres dades figuren a l’avís legal d’aquest web. Finalitat del tractament Oferta i gestió dels nostres productes i/o serveis. Legitimació Consentiment obtingut de l’interessat. Execució del contracte de serveis. Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça. Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Reclamació Els interessats poden dirigir-se a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna. Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Preguntes sobre privadesa”.

Preguntes sobre privadesa

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

EL TITULAR. Les nostres dades figuren a l’avís legal d’aquest web.

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes. Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, serveis i productes. Si participa en algun dels nostres sortejos i/o concursos publicarem el seu nom i cognoms, i la seva imatge, en els diferents espais i mitjans de comunicació i difusió que utilitzem, incloses les xarxes socials, amb la finalitat de promocionar les nostres activitats, serveis i productes.

¿Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, i si participa en una promoció mentre estigui activa, i després, durant els terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per als tractaments de les seves dades són els consents que ens dóna.

Pel que fa a la informació que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s’entendrà que ha estat amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com tingui coneixement.

¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades. Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

¿Com pot exercir els seus drets?

Enviant un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o electrònica.

¿Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

¿Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:

Dades de caràcter identificatiu Adreces postals o electròniques Altres dades sol·licitades als nostres formularis

Les dades són limitades, ja que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

¿Fem servir cookies?

Fem servir cookies durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar-ne l’ús. Per obtenir més informació visiteu la nostra política de cookies.

¿Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament. Algunes d’aquestes mesures són:

Informació de les polítiques de tractament de dades al personal. Realització de còpies de seguretat periòdiques. Control d’accés a les dades. Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?